Produkter

-

Tungdragare

VTA designar och monterar dragutrustning för tungdragare. Till utrustningen hör bl.a. bränsle- och hydraultankar samt lådhyllor som monteras bakom hytten. Dessutom finns det tillgängligt vändskivor som kan lyftas och flyttas hydrauliskt.

Hydr. flyttbar och lyftbar vändskiva

VTA tillverkar vändskivor som är hydrauliskt flyttbara (ung. 450mm) i längdled och (ung. 450mm) lyftbara.

Bränsle- och hydraultankar bakom hytten

VTA tillverkar bränsle- och hydraultankar för montering bakom hytten på ramen, med beaktning av tungdragarnas specialkrav.Bränsletankens max. volym t.ex. 810L och hydraultankens t.ex. 170L.

Hyllkonstruktioner bakom hytten

VTA monterar hyllkonstruktioner bakom hytten på ramen, med beaktande av tungdragarnas specialkrav.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad