Produkter

-

Mätutrustning för axeltryck

VTA designar och monterar elektriska mätsystem för axeltrycket. Med systemen kan man avläsa bilens axelmassa separat och även bilens totalmassa.

VTA-axeltrycksmätare

VTA designar och monterar elektriska mätsystem för axeltrycket. Med systemen kan man avläsa bilens axelmassa separat och även bilens totalmassa.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad