Produkter

-

Axeltrycksfördelare

En bil med boggidrift kan göras smidigare och bättre på att ta sig fram genom att flytta vikt från den bakersta drivaxeln till den främre. VTA-axeltrycksfördelare finns tillgängliga för Volvo, Renault, Scania och Iveco både för axeldrivna och navdrivna axlar.

VTA-axeltrycksfördelare

En bil med boggidrift kan göras smidigare och bättre på att ta sig fram genom att flytta vikt från den bakersta drivaxeln till den främre. VTA-axeltrycksfördelare finns tillgängliga för Volvo, Renault...


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad