Produkter

-

4-axlade

En 3-axlad basbil kan byggas om till en 4-axlad genom att lägga till en mekaniskt styrd 2. framaxel bakom framaxeln. På motsvarande sätt kan en extra icke-styrande, mekaniskt eller elhydrauliskt styrd bakaxel monteras framför eller bakom drivaxeln. Den extra axeln är vanligen luftfjädrad och lyftbar. Max. axeltryck för den extra axeln är 8...13 ton beroende på konstruktionen.

BROSCHYR ÖVER AXELKONSTRUKTIONER

De vanligaste axelkonstruktionerna presenteras i den vidstående broschyren

VTA4111.3x, mek.styrd bladfjäd. 2.framaxel bakom framaxeln

Mekaniskt styrd bladfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4 basbil, monteras bakom bladfjädrad framaxel.

VTA4111.5S, mek.styrd luftfjäd. 2.framaxel bakom framaxeln

Mekaniskt styrd luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4 basbil, monteras bakom luftfjädrad framaxel.

VTA4111.5Nx, mek.styrd luftfjäd. lyftbar 2.framaxel bakom framaxeln

Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4 basbil, monteras bakom luftfjädrad framaxel.

VTA4201.6S, icke-styrande bakaxel framför drivaxeln, 22,5"

Fast (icke-styrande) luftfjädrad lyftbar 22,5" axel, monteras framför drivaxeln på 6x2 basbil med hydrauliskt styrd 4.axel TA-HYD

VTA4211.6x, mek. styrd bakaxel framför drivaxeln, 22,5"

Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4/6x6 basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.

VTA4211.6EHx, el.hydr. styrd bakaxel framför drivaxeln, 22,5"

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4/6x6 basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.

VTA4212.1EHT, el.hydr.styrd bakaxel framför drivaxeln, 2x19,5"

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel för 6x4 basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.

VTA4311.5EHx, el.hydr. styrd bakaxel bakom drivaxeln, 22,5"

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x4/6x6 basbil, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. Fjäderbälgarna är placerade på sidan av rambalkarna.

VTA4311.6EHx, el.hydr. styrd bakaxel bakom drivaxeln, 22,5"

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x4/6x6 basbil, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. Fjäderbälgarna är placerade under rambalkarna.

VTA4312.1EHT, el.hydr.styrd bakaxel bakom drivaxeln, 2x19,5"

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel för 6x4 basbil, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad