Produkter

-

3-axlade

En 2-axlad basbil kan ombyggas till en 3-axlad genom att lägga till en icke-styrande, mekaniskt styrd eller elhydrauliskt styrd extra axel framför eller bakom drivaxeln. Den extra axeln är vanligen luftfjädrad och lyftbar.

VTA3201, icke-styrande bakaxel framför drivaxeln, 22,5"

Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2 basbil.

VTA3202.3x, icke-styrande bakaxel framför drivaxeln, 2x22,5"

Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" dubbelhjulaxel för montering framför drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

VTA3211.6x, mek. styrd bakaxel framför drivaxeln, 22,5"

Mekaniskt styrd luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2/4x4 basbil.

VTA3211.6EHx, el.hydr. styrd bakaxel framför drivaxeln, 22,5"

Elhydrauliskt styrd luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

VTA3301 icke-styrande bakaxel bakom drivaxeln, 22,5"

Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" enkelhjulaxel för montering bakom drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

VTA3302.3, icke-styrande bakaxel bakom drivaxeln, 2x22,5"

Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering bakom drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

VTA3311.5EHx, el.hydr. styrd bakaxel bakom drivaxeln, 22,5"

Elhydrauliskt styrd luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering bakom drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

VTA3201, icke-styrande bakaxel framför drivaxeln, 17,5"

Fast luftfjädrad lyftbar 17,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2 basbil.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad