-

VTA5412.1EHx ja .2EHx, styrande 1.+2.+5.axeln (6x4,8x4->10x4), 2x19.5"

Produktnummer: VTA5412.1EHT

En 6x4 basbil byggs om till en VTA5412.2EHx-10x4 genom att lägga till två axlar. Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel 1990...2590mm bakom framaxeln och hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. En sådan bil VTA5412.1EHx kan även byggas av en 8x4 (2+2) bil genom omändring.

Monteras på luft- eller bladfjädrat botten på 300mm ram av höjden CHH-STD och -MED. Används på bl.a. tungdragare, dumpers, betongpumpbilar osv. Axelalternativ 8 eller 9 tons Volvo FA-LOW-axel med enkelhjul och skiv- eller trumbroms. Bränsle- och AdBlue-tanken skall placeras på ramens högra sida. 2.axelns lyftanordning går 60...90mm över ramens övre yta (beroende på drivaxeln). Som alternativ finns även att få en ledförsedd lyftanordning som alltid är under ramen (-40mm).
VTA5412.2EHS har skivbromsar och VTA5411.2EHT trumbromsar men 5.axeln är med trumbromsar. 5.axelns styrsystem är ett elhydrauliskt ME-styrsystem. 5. Axelns konstruktion hamnar endast ungefär 590mm bakom axelns mittpunkt. Volvos RFL-mått måste vara minst 3330mm då boggiavståndet är 1330mm. 5.Axelns markfrigång är ungefär 190 mm under fjäderarmarna då axeln är nedfälld. Delar som lätt skadas såsom styrcylindern är placerade upp framför axeln.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad