-

VTA5411.2x, styrande 1.+2.+5.axel (6x4->10x4)

Produktnummer: VTA5411.2EHx

En 6x4 basbil byggs om till en 10x4 genom att lägga till två axlar. Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel 1990...2590mm bakom framaxeln och hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. En sådan bil kan även byggas av en 8x4 (2+2) bil genom omändring.

Monteras på luft- eller bladfjädrat botten på 300mm ram av höjden CHH-STD och -MED. Används på bl.a. grusbilar, dumpers, betongbilar osv. Axelalternativ 8 eller 9 tons Volvo FA-LOW-axel med enkelhjul och skiv- eller trumbroms. Bränsle- och AdBlue-tanken skall placeras på ramens högra sida. 2.axelns lyftanordning går 60...90mm över ramens övre yta (beroende på drivaxeln). Som alternativ finns även att få en ledförsedd lyftanordning som alltid är under ramen (-40mm).
VTA5411.2HS har skivbromsar och VTA5411.2HT trumbromsar, 5.axelns  styrsystem är hydrauliska ZF-servocom RAS.
VTA5411.2EHS har skivbromsar och VTA5411.2EHT trumbromsar, 5.axelns styrsystem är ett elhydrauliskt ME-styrsystem.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad