-

VTA5411.1EHx och Hx, styrande 1.+2.+5.axel (8x4->10x4)

Produktnummer: VTA5411.1EHx

En 8x4 (2+2) basbil byggs om till en 10x4 genom att lägga till en axel. Hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. Fjäderbälgarna är placerade på rambalkarnas sidor.

Monteras bakom luft- eller bladfjädrad bakaxel på 300mm ramar av höjden CHH-STD och -MED. Används på bl.a. grusbilar, dumpers, asfaltbilar osv. Axeln är en 9 tons Volvo FA-HIGH skiv- eller trumbromsaxel. Lyftbälgen är monterad mellan rambalkarna och den överskrider inte ramens övre yta. Axelns konstruktion hamnar endast ungefär 420mm bakom axelns mittpunkt, vilket möjliggör ett kort baköverhäng. Bakytan på Volvos dragbalk kan monteras minst 450mm bakom mittpunkten på VTA-axeln. Axelns styva fjäderupphängning kräver inte krängningshämmare i normalt bruk, men en sådan kan monteras som tilläggsutrustning bakom axelkonstruktionen och den rekommenderas på bilar som ska sprida sand. Obs: hämmaren utökar baköverhänget till 625mm, RFL-måttet måste vara minst 3335. Hämmarens markfrigång är ung. 500mm och under axelbalken ung. 300mm, så den är lämplig även på kassettbilar. Delar som lätt skadas såsom styrcylindern är placerade framför axeln.
Styrsystemet på VTA5411.1Hx har sedan år 2000 varit en hydraulisk styrning tillverkad av ZF och som kan gå på tvären vid backning. VTA5411.1HS har skivbromsar och VTA5411.1HT trumbromsar, båda är utrustade med ett äldre hydrauliskt ZF-servocom RAS-styrsystem.
Det nya elhydrauliska styrsystemet VTA5411.1EHx gör bilen smidigare och bakaxeln går inte på tvären ens i svåra förhållanden. VTA5411.1EHS har skivbromsar och VTA5411.1EHT trumbromsar, styrsystemet är ett elhydrauliskt ME-styrsystem.
På båda axlarna är delar som lätt skadas såsom styrcylindern placerade framför axeln.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad