-

VTA5312.1EHx och .2EHx, styrande 1.+2.+3.axel (6x4,8x4->10x4), 2x19,5"

Produktnummer: VTA5312.1EHT

En 6x4 basbil byggs om till en VTA5312.2EHx-10x4 genom att lägga till två axlar. Mekaniskt styrd lyftbar luftf- eller bladjädrad 22,5" axel 1990...2590mm bakom framaxeln och e.hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel framför luft- eller bladfjädrad drivaxel. En 8x4 (2+2) basbil byggs om till en VTA5312.1EHx-10x4 genom att lägga till en axel. Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel för 8x4 (2+2) basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.

Monteras framför luft- eller bladfjädrad bakaxel på 300mm ram av höjden CHH-STD. Används på bilar för transport av extra tunga vikter t.ex. tungdragare och gruvbilar osv. på vilka man vill hålla ramens sida och botten fria för påbyggnad. Axeln är en 13 tons BPW-dubbelhjulaxel med trumbromsar. Bränsle- och AdBlue-tanken kan placeras fritt på ramens vänstra eller högra sida, men det fria utrymmet som axeln kräver är 1970mm från drivaxelns mittpunkt framåt då boggins axelavstånd är 1300mm. Axelns lyftanordning överskrider inte ramens övre yta.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad