-

VTA4211.6x, mek. styrd bakaxel framför drivaxeln, 22,5"

Produktnummer: VTA4211.6x

Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4/6x6 basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.

Monteras framför luft- eller bladfjädrad bakaxel på 266 och 300mm ramar av höjden CHH-STD och -MED. Används på bl.a. grusbilar, dumpers, betongbilar osv. Axelalternativ 8 eller 9 tons Volvo skiv- eller trumbromsaxel med enkelhjul. De mekaniska styrlederna sitter under ramen som standard, med det är även möjligt att montera lederna på ramens ovansida (se bifogad foto), vilket är lämpligare på vägunderhållsbilar med undermonterat plogblad. Bränsle- och AdBlue-tanken skall placeras på ramens högra sida, men AdBlue passar vänster sidan av ramen om VTA-axel skall beställas med styrstångar som ligger ovanför ramen. Det fria utrymmet axeln kräver är 1970mm från drivaxelns mittpunkt framåt då boggins axelavstånd är 1370mm. Axelns lyftanordning överskrider ramens övre yta med 60...90mm (beroende på drivaxeln). Som alternativ finns även att få en ledad lyftanordning som alltid är under ramen (-40mm) men fyller utrymmet för en 2-rörs mittmonterad tipp. VTA4211.6S har skivbromsar och VTA4211.6TT trumbromsar.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad