-

VTA3202.3x, icke-styrande bakaxel framför drivaxeln, 2x22,5"

Produktnummer: VTA3202.3x

Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" dubbelhjulaxel för montering framför drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

Monteras framför blad- eller luftfjädrad drivaxel. Används för att ge extra bärkraft åt t.ex. dragbilar, växelflaksbilar, betongpumpar osv. Axeln är en 11 tons SAF-axel med dubbelhjul.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad