-

VTA-axeltrycksfördelare

Produktnummer: KP2032

En bil med boggidrift kan göras smidigare och bättre på att ta sig fram genom att flytta vikt från den bakersta drivaxeln till den främre. VTA-axeltrycksfördelare finns tillgängliga för Volvo, Renault, Scania och Iveco både för axeldrivna och navdrivna axlar.

Axeltrycksfördelaren har en luftfjäderbälg som lyfter bakaxeln och en luftfjäderbälg som tynger ned framaxeln. Axeltrycksfördelarens avlastningskraft är begränsad så att det av tillverkaren angivna max. drivaxeltrycket inte överskrids. Avståndet på axeltrycksfördelarens konstruktion vid framaxeln är 110 mm över ramens övre yta och vid bakaxeln blir konstruktionen ung. 40 mm under ramens övre yta. På specialbeställning kan vi även leverera (till Volvo) en luftfjäderbälg med en 2-bälgs konstruktion under ramen som trycker ned framaxeln. Konstruktionens egenvikt på framaxeln är 40 kg och på bakaxeln 45 kg. Axeltrycksfördelaren kopplas på när den längsgående spärren är påkopplad. Axeltrycksfördelaren kan även monteras enbart på den ena axeln. I detta fall ger fördelaren som monteras på bakaxeln en avlastningskraft på ung. 4500 kg.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad