-

BROSCHYR ÖVER AXELKONSTRUKTIONER

Produktnummer: 4-aks.

De vanligaste axelkonstruktionerna presenteras i den vidstående broschyren


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad