-

Bränsle- och hydraultankar bakom hytten

Produktnummer: KP2181

VTA tillverkar bränsle- och hydraultankar för montering bakom hytten på ramen, med beaktning av tungdragarnas specialkrav.Bränsletankens max. volym t.ex. 810L och hydraultankens t.ex. 170L.

Bränsletankens max. volym t.ex. 810L och hydraultankens t.ex. 170L.


 

Kundanpassad lastvagnar

VTA Tekniikka Oy har specialiserat sig inom tungtransporten på modifiering av lastvagnar enligt onskemålet på marknaden.
VTA-tillläggsaxlarna är kundanpassad