Tungdragare

VTA designar och monterar dragutrustning för tungdragare. Till utrustningen hör bl.a. bränsle- och hydraultankar samt lådhyllor som monteras bakom hytten. Dessutom finns det tillgängligt vändskivor som kan lyftas och flyttas hydrauliskt.

VTA tillverkar vändskivor som är hydrauliskt flyttbara (ung. 450mm) i längdled och (ung. 450mm) lyftbara.
VTA tillverkar bränsle- och hydraultankar för montering bakom hytten på ramen, med beaktning av tungdragarnas specialkrav.

VTA monterar hyllkonstruktioner bakom hytten på ramen, med beaktande av tungdragarnas specialkrav.

Tilaa Newsletter

© VTA Tekniikka

REALLY?