5-axlade

Det finns två basversioner av 5-axlade bilar
- 1.+ 2. + 3. axlarna är styrande
- 1.+ 2. + 5. axlarna är styrande
En 3- eller 4-axlad basbil kan byggas om till en 5-axlad genom att lägga till en mekaniskt styrd 2. framaxel bakom framaxeln. På motsvarande sätt kan en extra icke-styrande, mekaniskt eller elhydrauliskt styrd bakaxel monteras framför eller bakom drivaxeln. Den extra axeln är vanligen luftfjädrad och lyftbar. Max axeltryck för den extra axeln är 8...13 ton beroende på konstruktionen.

En 8x4 (2+2) basbil byggs om till en 10x4 genom att lägga till en axel. Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 8x4 (2+2) basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad 1370mm drivaxel.
En 6x4 basbil byggs om till en 10x4 genom att lägga till två axlar. Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel 1990...2590mm bakom framaxeln och mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel framför luft- eller bladfjädrad 1370mm drivaxel. En sådan bil kan även byggas av en 8x4 (2+2) bil genom omändring.

En 6x4 basbil byggs om till en VTA5312.2EHx-10x4 genom att lägga till två axlar. Mekaniskt styrd lyftbar luftf- eller bladjädrad 22,5" axel 1990...2590mm bakom framaxeln och e.hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel framför luft- eller bladfjädrad drivaxel. En 8x4 (2+2) basbil byggs om till en VTA5312.1EHx-10x4 genom att lägga till en axel. Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel för 8x4 (2+2) basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.
En 8x4 (2+2) basbil byggs om till en 10x4 genom att lägga till en axel. Hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. Fjäderbälgarna är placerade på rambalkarnas sidor.

En 6x4 basbil byggs om till en 10x4 genom att lägga till två axlar. Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel 1990...2590mm bakom framaxeln och hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. En sådan bil kan även byggas av en 8x4 (2+2) bil genom omändring.
En 6x4 basbil byggs om till en VTA5412.2EHx-10x4 genom att lägga till två axlar. Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel 1990...2590mm bakom framaxeln och hydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. En sådan bil VTA5412.1EHx kan även byggas av en 8x4 (2+2) bil genom omändring.

Tilaa Newsletter

© VTA Tekniikka

REALLY?