4-axlade

En 3-axlad basbil kan byggas om till en 4-axlad genom att lägga till en mekaniskt styrd 2. framaxel bakom framaxeln. På motsvarande sätt kan en extra icke-styrande, mekaniskt eller elhydrauliskt styrd bakaxel monteras framför eller bakom drivaxeln. Den extra axeln är vanligen luftfjädrad och lyftbar. Max. axeltryck för den extra axeln är 8...13 ton beroende på konstruktionen.

De vanligaste axelkonstruktionerna presenteras i den vidstående broschyren
Mekaniskt styrd bladfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4 basbil, monteras bakom bladfjädrad framaxel.

Mekaniskt styrd luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4 basbil, monteras bakom luftfjädrad framaxel.
Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4 basbil, monteras bakom luftfjädrad framaxel.

Fast (icke-styrande) luftfjädrad lyftbar 22,5" axel, monteras framför drivaxeln på 6x2 basbil med hydrauliskt styrd 4.axel TA-HYD
Mekaniskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4/6x6 basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x2/6x4/6x6 basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.
Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel för 6x4 basbil, monteras framför luft- eller bladfjädrad drivaxel.

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x4/6x6 basbil, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. Fjäderbälgarna är placerade på sidan av rambalkarna.
Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 22,5" axel för 6x4/6x6 basbil, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel. Fjäderbälgarna är placerade under rambalkarna.

Elhydrauliskt styrd lyftbar luftfjädrad 19,5" dubbelhjulaxel för 6x4 basbil, monteras bakom luft- eller bladfjädrad drivaxel.

Tilaa Newsletter

© VTA Tekniikka

REALLY?