3-axlade

En 2-axlad basbil kan ombyggas till en 3-axlad genom att lägga till en icke-styrande, mekaniskt styrd eller elhydrauliskt styrd extra axel framför eller bakom drivaxeln. Den extra axeln är vanligen luftfjädrad och lyftbar.

Fast luftfjädrad lyftbar 17,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2 basbil.
Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2 basbil.

Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" dubbelhjulaxel för montering framför drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.
Mekaniskt styrd luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2/4x4 basbil.

Elhydrauliskt styrd luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering framför drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.
Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" enkelhjulaxel för montering bakom drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

Fast luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering bakom drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.
Elhydrauliskt styrd luftfjädrad lyftbar 22,5" axel för montering bakom drivaxeln på 4x2 eller 4x4 basbil.

Tilaa Newsletter

© VTA Tekniikka

REALLY?